Pýtate sa kto je fyzioterapeut a ako vám môže pomôcť? 

 FyzioterapiaFyzioterapeut je odborník, ktorý sa zameriava na liečbu a prevenciu pohybových problémov a bolesti. Jeho práca spočíva v diagnostike a následnej terapii pacientov s ťažkosťami v rôznych oblastiach. Vytvára individuálne plány rehabilitácie, ktoré zahŕňajú rôzne druhy cvičenia, manipulácie, mobilizácie a iné terapeutické postupy. Ich cieľom je obnoviť pohybovú schopnosť, zmierniť bolesť a zlepšiť celkovú kvalitu života pacientov. Najdôležitejším prvkom terapie ste vy, váš stav, motivácia a ciele. Preto sa snaží každé cvičenie  prispôsobiť vašim osobným potrebám a preferenciam. Vždy dbá na váš cieľ, ktorý chcete terapiou dosiahnuť a individuálne prispôsobuje terapie pre dosiahnutie cieľa, ktorý si spolu stanovíte. Pracuje s rôznymi skupinami ľudí, vrátane športovcov, detičiek, pacientov po operáciách, starších ľudí a tých, ktorí trpia chronickými ochoreniami. Zameriava sa na vaše akútne problémy, dlhodobé trápenia a tiež na prevenciu.