Natália Konfálová

Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v odbore masér v Liptovskom Mikuláši. Štúdium ju pripravilo pre prácu v oblasti liečebnej, športovej rehabilitacie a relaxácie. Ovláda klasickú, športovú, reflexnú masáž, reflexnú masáž chodidiel a manualnu lymfodrenáž. Zručnosti si zdokonaľovala a overovala na odbornej klinickej praxi na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení LNsP MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši, Kúpele Lúčky a v kúpeľno-rehabilitačnom ústave MV SR Bystrá Liptovský Ján. Po štúdiu začala pracovať v hotelovom zariadení kde nadobudla ďalšie skúsenosti, ktoré by chcela využiť v prospech klientov. 

Bc. Simona Jančová

Momentálne ešte študentka posledného ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty Zdravotníctva
Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Banskej Bystrici v odbore fyzioterapia. Pripravuje sa
na májové štátnice. Svoju prax počas školy vykonáva v rôznych zariadeniach ako Fakultná
nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta (na oddeleniach traumatológie, neurochirurgie,
ortopédie a neurológie), Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Špecializovaný liečebný
ústav Marína pre deti aj dospelých, SANOM – špecializovaná nemocnica so zameraním
neurologickú rehabilitáciu, Sylvorehab, Nemocnica Zelený Sen a ďalšie. Popri škole má
absolvované kurzy DNS FIT KID a Bankovanie. Je pripravená vzdelávať sa v rôznych
oblastiach s najlepším záujmom pre vás.

 

Mgr. Galina Kubalová 

Tejto problematike sa venuje od roku 2005 a okrem súkromnej praxe má 6 ročnú prax na rehabilitačných oddeleniach, kde prišla do styku s rôznymi vážnymi aj ľahšími diagnózami, vďaka čomu nadobudla skúsenosti v širokom spektre ortopedických a neurologických ochorení.

Okrem absolvovania Strednej zdravotníckej školy v Bratislave v odbore masér, zúčastňovala sa rôznych školení a kurzov, na ktorých nadobudla teoretické aj praktické skúsenosti v rôznych technikách masáží, vďaka ktorým vám môžeme ponúknuť rôzne druhy terapií, od rehabilitačných až po relaxačné. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v oblasti zdravej výživy, vie poradiť a podať pomocnú ruku v liečbe rôznych ochorení prírodnou cestou. 

Okrem zdravotníckeho vzdelania absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte UK v odboroch psychológia a karierové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, ako aj špeciálna pedagogika. Od roku 2019 sa venuje okrem iného aj deťom s autizmom. Spolupracuje aj so Súkromnou základnou školou so špeciálnou materskou školou pre žiakov a deti s autizmom.